אנושיות עם גליה בן חיים

רויטל פיזנטי – מנכלית פרשביז ישראל

April 7, 2019

יזמות, לשחק את החיים בשיא הרצינות, פיתוח תודעה באמצעות משחק וחיבור לתהליכים מחוללי השפעה בארגונים ועסקים.