אנושיות עם גליה בן חיים

פנינה קרן - מנהלת חטיבת משא”ב ומינהל בנק ישראל

September 8, 2019

שיחה מלב אל לב על א.נשים בעולם עבודה חדש  

איך עושים שינוי בגיל 60 

מה מאפשר למוסס פרדיגמות (סיפורים ותבניות מקבעות)