אנושיות עם גליה בן חיים

יובי תשומה כץ - יזמת חברתית

August 18, 2019

מקימת גינה קהילתית לקהילה האתיופית בגדרה, ומתוך זה צמח פרויקט נשים מבשלות ומארחות. 

והחלומות עוד רבים, ההשפעה רחבה. יובי דוגמא ומופת לאחריות חברתית ועשיית טוב לקהילה שלה.