אנושיות עם גליה בן חיים

טל מזור

June 9, 2019

משחקולוגית ארגונית, יזמת משחק וקהילת עפות על החיים.

על משמעות המשחוק בחיים הדרך לייצר שמחה ומשמעות.