אנושיות עם גליה בן חיים

הלית בללי – המרכז הישראלי ל mbti

April 21, 2019

מודל לאבחון אישיותי מבוסס על התיאוריה של יונג קרל מאיפה נולד? למי זה עוזר? חיבור לעולם עבודה בארגונים וכלי להתפתחות וצמיחה אישית.