אנושיות עם גליה בן חיים

אייל צאיג - מנהל אגף חינוך במועצת דרום השרון

May 19, 2019

על מסע חיים דרך עולם חינוך

חינוך והוראה בתפיסת עולם חדש

4 מרכיבים להצלחה

קשר אישי, רלוונטיות, למידה מתמדת ותרבות יזמית