אנושיות עם גליה בן חיים

עו״ד אבי ברנע - יזם צלם ורוקד את החיים

July 28, 2019

אבי הוא ההוכחה שנקודת התחלה לא מכתיבה את מסלול החיים. 

פילוסופית חיים מרתקת ומלמדת דרך מסע של אחריות אישית, בחירה בחיים של הגשמה, אומץ לפגוש בשורשים ואסטרטגיה להצמיח כנפיים. 

תכינו דף ועט לרשום את התובנות.